Quy trình chứng nhận thực phẩm hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU 

Quy trình chứng nhận thực phẩm hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU 
Saturday,
19/12/2020
Đăng bởi: Trần Việt Hưng

Có lẽ những người đã hoặc đang sử dụng sản phẩm hữu cơ không ai là chưa nghe đến tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm hữu cơ Eu, nhưng liệu mọi người đã biết đến quy trình để đặt được chứng nhận này hay chưa? Giống  với quy trình chứng nhận thực phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA của Mỹ, quy trình chứng nhận hữu cơ Châu Âu tiêu chuẩn của EU (gọi tắt là EU) băt buộc doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm khắc về tiêu chuẩn hữu cơ được quy định trong Quy định số 834/2007 của EU về sản xuất và dán nhãn hữu cơ. Ngoài ra, Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, quy định của liên minh Châu Âu EU về nông nghiệp hữu cơ con  quy định thêm về  kiểm soát và dán nhãn hữu cơ.

I/ Một số thông tin về quy trình chứng nhận thực phẩm hữu cơ Châu Âu theo tiêu chuẩn của EU

1. Quy định của quy trình chứng nhận hữu cơ Châu Âu

Các tiêu chuẩn này đảm bảo từ “hữu cơ” có ý nghĩa đồng nhất cho cả người tiêu dùng và nhà sản xuất trong EU. Các quy định liên quan tới nông sản hữu cơ được phát triển cùng với các quốc gia thành viên và sự hỗ trợ của hội đồng tư vấn và kĩ thuật và các tổ chức chuyên môn.

2. Quá trình hoàn thiện các quy định hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU

–    Thông qua nhóm điều chỉnh liên ngành dịch vụ (Inter-service Steering Group)
–    Thông qua tham khảo các bên liên quan và ý kiến chuyên gia

3. Nội dung chính trong Quy định của quy trình chứng nhận hữu cơ Châu Âu về chuỗi cung ứng sản phẩm hữu cơ là khép kín từ sản xuất chế biến tới dán nhãn:

–    Khung pháp lý: các hoạt động của liên minh Châu Âu EU về hữu cơ và khung pháp lý cho các sản phẩm hữu cơ
–    Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng: quy định về nông phẩm nguồn gốc từ cây trồng ở liên minh Châu Âu EU
–    Dữ liệu về hạt giống: Nguồn thông tin chính thức về dữ liệu nhà cung cấp các hạt giống hữu cơ và các tài liệu tuyên truyền.
–    Động vật: thịt hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ chiết xuất từ sữa, tìm hiểu các quy định về sản xuất các sản phẩm từ động vật tại liên minh Châu Âu EU
–    Các sản phẩm đã qua chế biến
–    Rong biển và thuỷ sản
–    Rượu hữu cơ: Xu hướng trồng nho hữu cơ cho sản xuất rượu.


 

4. Quy định về thương mại của chứng nhận hữu cơ Châu Âu theo tiêu chuẩn của EU

–    Các quy định về trao đổi thương mại nông sản hữu cơ
–    Tìm hiểu các tổ chức kiểm soát có liên quan
–    Tìm hiểu các đối tác thương mại của EU

5. Chương trình hành động cho định hướng sản xuất hữu cơ để đạt chứng nhận hữu cơ Châu Âu tại EU từ năm 2014:

Chương trình đề ra 18 định hướng phát triển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thị trường thực phẩm hữu cơ thông qua tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và niềm tin người tiêu dùng.

6. Các dữ liệu và thống kê:

–    Tìm hiểu báo cáo về nông nghiệp hữu cơ tại EU năm 2013 về sự phát triển của ngành này tại EU.
–    Các số liệu mới nhất ở các nước trong EU
–    Tư vấn của chuyên gia
–    Tìm hiểu hoạt động của các nhóm chuyên gia để nhận được tư vấn về kỹ thuật cho sản xuất hữu cơ
–    Đọc các khuyến nghị đặc biệt của nhóm chuyên gia
–    Tìm các tài liệu cần thiết cho các cuộc họp, báo cáo tổng hợp, kêu gọi tham gia…
–    Tài liệu cho trẻ em.

II/ Ý nghĩa về quy định về chứng nhận hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU:

Niềm tin người tiêu dùng:
Người tiêu dùng cần được đảm bảo sản phẩm hữu cơ được tiêu thụ phải tuân thủ chặt chẽ theo luật trong chứng nhận hữu cơ Châu Âu của EU về hữu cơ. Các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ không được xem là hữu cơ và sẽ không được dán nhãn hữu cơ trên bao bì sản phẩm. Đây là lý do vì sao quy định về chứng nhận hữu cơ Châu Âu của EU lai bao gồm các yêu cầu khắt khe về sản xuất, chế biến tới kiểm soát và dán nhãn thực phẩm hữu cơ.
Kiểm soát:

Nhà nông, nhà chế biến và kinh doanh sản phẩm hữu cơ cần phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về chứng nhận hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU khi muốn sử dụng nhãn hữu cơ EU hoặc liệt kê các sản phẩm của mình là hữu cơ.
Các sản phẩm được kiểm soát gắt gao tại các khâu sản xuất và phâm phối nhăm đảm bảo tuân theo các yêu cầu được đề ra bở quy định. Việc kiểm tra được lặp đi lặp lại mỗi năm đối với các bên vận hành.

III/ Dán nhãn chứng nhận hữu cơ Châu Âu của EU

Việc dán nhãn chứng nhận hữu cơ Châu Âu EU đảm bảo cho người tiêu dùng rằng:
–    Quá trình sản xuất tôn trọng tự nhiên
–    Sản phẩm được sản xuất bền vững
–    Người sản xuất sản phẩm hữu cơ được kiểm tra bởi các tổ chức kiếm soát mỗi năm một lần nhằm đảm bảo chấp hành các quy định về hữu cơ, quy định bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ người tiêu dùng
–    Động vật được chăn thả tự do và được đối xử theo các điều kiện chăm sóc động vật
–    Không có sản phẩm biến đổi gien trong nông nghiệp hữu cơ
–    Giới hạn khắt khe về việc sử dụng hoá chất trừ sâu, phân bón và chất kháng sinh đối với thực phẩm

–    Giới hạn khắt khe về việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm, các chất hỗ trợ chế biến và các chất khác trong nông nghiệp hữu cơ
–    Hầu hết các chất được sử dụng trong sản xuất tại nông trại đều bắt nguồn tại chỗ và sử dụng nguồn lực và kiến thức bản địa
–    Các sản phẩm hữu cơ được mua tại các kênh phân phối sản phẩm hữu cơ được đảm bảo tuân theo các quy định khắt khe về bảo vệ môi trường và chăm sóc động vật.

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: