Chứng nhận hữu cơ ecogarantie có ý nghĩa như thế nào?

Chứng nhận hữu cơ ecogarantie có ý nghĩa như thế nào?
Saturday,
06/02/2021
Đăng bởi: Trần Việt Hưng

Chứng nhận ecogarantie là gì?

Ecogarantie là chứng nhận của Bỉ cho các sản phẩm hàng hóa hữu cơ, bền vững, có cấp độ ở cộng đồng châu Âu. Ecogarantie xem nguyên tắc chủ đạo cho sự phát triển trong tương lai của xã hội trên khắp thế giới là nguyên tắc phát triển bền vững. Năm 2005, Ecogarantie ra đời như một bộ quy cách duy nhất, được kiểm tra hằng năm, cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm giặt tẩy sinh thái, bền vững . Trong khuôn khổ luật pháp châu Âu, nhãn hiệu này được quản lý bởi Probila-Unitrab, liên minh giữa các nhà chế biến và phân phối các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ quốc gia.

Các tiêu chuẩn của chứng nhận ecogarantie

Ecogarantie đưa ra những cam kết tiêu chuẩn dựa trên sự phát triển bền vững, tôn trọng cân bằng sinh thái giữa cây cỏ, động vật và con người. Thành phần và quy trình sản xuất sản phẩm được chứng nhận Ecogarantie phải đảm bảo những tiêu chí sau.

+ Sự phát triển bền vững: bao gồm sự đối xử có đạo đức, tôn trọng quyền cá nhân, chính sách giá hợp lý, chú trọng đến thành phần tự nhiên, có thể tái sử dụng được.

+ Các sản phẩm Ecogarantie phải: được trồng theo hướng hữu cơ, nguyên liệu gốc từ địa phương có thể tái chế, minh bạch nguồn gốc hàng hóa, không thử nghiệm trên động vật, không hóa chất tổng hợp nguy hại, không chứa GMO hay, giảm thiểu lãng phí, lượng chất thải thấp.

+ Tính an toàn: các sản phẩm Ecogarantie phải tuân thủ các quy định của Bỉ và châu Âu về an toàn sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng.

+ Tác động nhỏ nhất đến môi trường: các sản phẩm Ecogarantie cần có tác động tối thiểu đến môi trường. Mức độ độc hại ít nhất đối với không khí, nguồn nước,..., khả năng phân hủy sinh học tốt, hạn chế lượng khoáng chất độc hại.

Quy định về thành phần của sản phẩm được chứng nhận Ecograntie

+ Những thành phần từ nông nghiệp bắt buộc được trồng theo hướng hữu cơ trừ trường hợp có chứng minh là chúng không có sẵn. Trong trường hợp này, phải được nêu rõ từng loại.

+ Nguồn gốc của thành phần phải đáp ứng tiêu chí nghiêm ngặt:  quá trình chế biển nguyên liệu thô và bán thành phẩm  bắt buộc đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm về sinh thái.

+Nguyên liệu thô phải tái chế được nếu có thể, bao bì tái chế, tái sử dụng được.

+ Cấm nhóm hóa chất halogen gây hại: clo, flo, brôm, astatine và iốt

+ Cấm GMO

+ Cấm VOC: Volatile Organic Components là nhóm hóa chất có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và môi trường, vì vậy bị cấm trong các sản phẩm chứng nhận Ecogaratie.

+ Cấm nhóm hóa chất dầu mỏ

+ Khuyến khích giảm thiểu lãng phí tài nguyên, nói không với lãng phí năng lượng, Ecogarantie kiến nghị việc tái chế sản phẩm ở mọi công đoạn để bảo vệ môi trường.

+ Tôn trọng tự nhiên: không chất độc, khả năng phân hủy sinh học tốt, lượng thí khải thấp, dễ dàng vận chuyển.

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: